Terapia SI

Terapia SI

Od razu po narodzeniu do mózgu dziecka docierają różne bodźce – słuchowe, wzrokowe, dźwiękowe i czuciowe.

Im dziecko jest starsze tym więcej bodźców zauważa, odbiera i łączy je w spójną całość. Jest to integracja sensoryczna, która następuje wraz z rozwojem dziecka. Kiedy integracja odbierania bodźców jest zaburzona wiele sygnałów dochodzących do układu dziecka może sprawiać mu ból.

Czym jest integracja sensoryczna?

Integracja sensoryczna to złożone procesy w naszym organizmie polegające na  przesyłaniu, rejestracji, wzmacnianiu czy hamowaniu informacji sensorycznych.

Ścisłe współdziałanie wszystkich narządów zmysłowych to właśnie integracja sensoryczna

Informacje te - wszystko to co wąchamy, smakujemy, widzimy, słyszymy, czujemy - odbierają nasze zmysły. Nasz mózg rozpoznaje aspekty przestrzenne, czasowe i interpretuje je. Podczas interpretacji następuje nadanie znaczenia bodźcom poprzez unifikację – prawidłowe łączenie informacji.

Przy różnego typu zaburzeniach może dojść do zniekształcenia odbierania lub przesyłania bodźca. Zazwyczaj skutkuje to wygórowaną lub obniżoną reakcją na dany bodziec. Takie zaburzenia możemy nazwać dysfunkcją integracji sensorycznej.

​Rozwój procesów integracji sensorycznej odbywa się na kilku poziomach i trwa wiele lat.

Integracja sensoryczna w skrócie:

 • dobre zintegrowanie rozwoju i działania wszystkich wyższych zmysłów i umiejętności

 • zrównoważenie poziomu aktywności ruchowej

 • wspomaganie rozwoju układu nerwowego dziecka

 • usprawnienie bazowe systemu sensorycznego i procesów nerwowych

Jak wygląda terapia sensoryczna?

Terapia integracji sensorycznej wymaga wykwalifikowanych terapeutów oraz odpowiednio wyposażonych sal, w których prowadzone są zajęcia. Wstępne rozpoznanie problemu przez nauczyciela przedszkolnego, daje dziecku większe szanse na prawidłowy rozwój oraz uniknięcie wielu trudności w przyszłości. Wraz z rozwojem człowieka zmienia się zdolność mózgu do zmian i modyfikacji wewnątrz swojej struktury.

Oto kilka przykładowych ćwiczeń wykorzystywanych przez wykwalifikowanych terapeutów:

 • chodzenie wzdłuż narysowanej linii bądź wzoru
 • pokonywanie torów przeszkód z różnych przedmiotów,
 • „deptanie” po różnych fakturach i powierzchniach,
 • kreślenie wzorów na różnych powierzchniach i fakturach,
 • dotykanie przedmiotów o różnych strukturach (ciepłe/zimne, mokre/suche, gładkie/szorstkie itp.),
 • wyszukiwanie i/lub rozpoznawanie przedmiotów w pojemnikach z różnymi fakturami bądź różnym wypełnieniem (ryż, groch, piasek, woda, papier, żwirek itp.),
 • wykonywanie masażu rączek i twarzy, używanie gestów artykulacyjnych.
 • osłuchiwanie przedmiotów wydających różne dźwięki,
 • używanie kontrastowych kolorów podczas prezentacji materiałów,
 • rysowanie palcami z wykorzystaniem różnych substancji,
 • zapachowe rozpoznawanie i nazywanie przedmiotów,

 

terapia-4

Poziomy SI

Poziom I

Rozwijają się wtedy zdolności do przetwarzania bodźców dotykowych, przedsionkowych, proprioceptywnych.

Nabywamy prawidłowe reakcje równoważne, napięcie mięśniowe. Następuje rozwój zdolności do ruchów oczu oraz integracji odruchów.

Poziom II

Najintensywniej rozwija się duża motoryka i podstawowe zręczności. Następuje rozwój planowania ruchu, oraz kinestezji (uświadomienia sobie ruchu i położenia stawów w przestrzeni). Kształtuje się wtedy proces percepcji słuchowej, wzrokowej, somatosensorycznej, koordynacji stron ciała. Dziecko uzyskuje stabilność emocjonalną.

Poziom III

W okresie tym dokonuje się rozwój ruchów precyzyjnych ręki, aparatu mowy. Następuje swobodne przekraczanie stron ciała oraz różnicowanie jego stron. Silnie zaznacza się dominacja ręki. Istnieje też już schemat ciała oraz koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Poziom IV

Następuje rozwój procesów tworzenia pojęć, czytania, pisania, liczenia. Rozwija się organizacja zachowania, które jest akceptowane społecznie.

CENNIK USŁUGI

CZAS ZAJĘĆ - to moment bezpośrednio przeznaczony dla dziecka.

CZAS NA OMÓWIENIE - to moment, w którym omawiamy z rodzicami lub opiekunami postępy w terapii, dajemy wskazówki jakie należy wykonywać ćwiczenia w domu, omawiamy dalsze działania i razem je planujemy oraz zadajemy do domu pracę domową, aby efekty naszej wspólnej pracy były szybciej widoczne.

Terapia Integracji Sensorycznej

zajęcia 55 minut + 5 minut omówienie

100 zł

Chcesz dowiedzieć się więcej o terapii?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!