Grupowe warsztaty dla dzieci

Grupowe warsztaty dla dzieci

Warsztaty grupowe przeznaczone są dla wszystkich dzieci!

Zapraszamy do skorzystania z programu rozwoju, podczas którego dzieci będą mogły
integrować się ze sobą oraz rozwijać na różnych płaszczyznach w zależności od wybranych warsztatów.

Dlaczego warto zapisać dziecko na nasze zajęcia grupowe?

Grupowe zajęcia obejmują doskonalenie sprawności narządów artykulacyjnych,
wdrażają do poprawnej wymowy, rozwijają słuch fonematyczny,
kształtują prawidłowy tor oddechowy, rozwijają zasób słownictwa.

W grupie dziecko uczy się zajmowania miejsca w społeczności oraz integruje się z innymi dziećmi. Uczy się panować nad emocjami,
ruchem, zdobywa większą świadomość ciała. Ma możliwość wyzwolenia energii i dobrej zabawy.

Rodzaje zajęć grupowych

zajęcia-grupowe-1v1

LOGORYTMIKA

Sposób prowadzenia zajęć

Logorytmika to forma połączenia rytmiki i terapii logopedycznej. Polega na dostosowanym do dzieci programie ćwiczeń muzyczno-ruchowych, realizowanych z osobami z zaburzeniami mowy, z zaburzeniami zachowania oraz z upośledzonym słuchem lub wzrokiem. Zajęcia odbywają się w grupach pod okiem logopedy z wykształceniem rytmicznym. 

Cel zajęć

Celem tych zabaw jest:

 • wyrabianie u dzieci prawidłowego wykonywania ruchów lokomocyjnych (chodzenie, bieganie).
 • wykształcenie prawidłowego wykonywania podskoków naprzemiennych
 • wyrabianie pamięci ruchowej, orientacji przestrzennej i koordynacji statycznej, 
 • ćwiczenie rozluźnienia i napięcia mięśni
 • wyrabianie wyczucia położenia ciała względem przestrzeni
 • usprawnianie narządów mowy

  Na zajęcia logorytmiczne powinny uczęszczać dzieci już 3, 4- letnie, które podczas zabaw i ćwiczeń pod okiem logopedy, mają szansę uniknąć złych nawyków, błędów i wad wymowy. Pięcio i sześciolatkom dają możliwość dostrzeżenia i skorygowania ewentualnych błędów w mówieniu lub wad wymowy.

zajęcia-grupowe-2v2

SENSOPLASTYKA

Sposób prowadzenia zajęć

Sensoplastyka to zajęcia plastyczne, które mają oddziaływać na wszystkie zmysły jednocześnie. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem wszelkiego rodzaju kolorów, faktur, konsystencji. Senoplastyka prowadzona jest najczęściej w niewielkich grupach, liczących od kilku do kilkunastu uczestników. Mogą w nich uczestniczyć nawet niemowlęta, które opanowały już sztukę siedzenia.

Cel zajęć

Celem tych zabaw jest:

 • wspieranie samodzielności i kreatywności dzieci
 • pobrudzenie się, pobawienie się 
 • rozwój poznawczy zmysłów
 • do bodźcowanie dziecka
 • budowanie świadomości ciała i przestrzeni,
 • podczas zajęć używane są tylko bezpieczne produkty
 • oswojenie i zapoznanie się z otoczeniem (sala, w której odbywają się zajęcia jest specjalnie zabezpieczona i wyposażona w wiele materiałów o różnych fakturach)
zajęcia-grupowe-3v3

GRUPOWA NAUKA CZYTANIA

Sposób prowadzenia zajęć

Grupowa nauka czytania to zajęcia są skierowane  dla dzieci w wieku od 3 lat.  Odbywają się w grupach maksymalnie 7 osobowych, w formie zabawy i trwają 45 minut.

Podstawowym założeniem metodologicznym w proponowanej strategii jest nauka czytania sylabami, tzw. Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania.

Metoda ta jest niezwykle skuteczna, jej celem jest nauka zarówno poprawnej mowy, jak i czytania.  Stymulacja rozwoju mowy odbywa się poprzez łagodne przechodzenie od ćwiczeń symultanicznych (prawopółkulowych) do sekwencyjnych (lewopółkulowych), aby w końcu połączyć obydwa typy w jedną całość. 

Cel zajęć

Celem tych zajęć jest:

 • poprawne artykułowanie czytanych wyrazów i zdań
 • nauka płynnego czytania 
 • odejście od sylabizowania wyrazów
 • zatrzymanie postępujących zaburzeń rozwojowych (dysleksji, zaburzeń komunikacji języka, i innych)
zajęcia-grupowe-2-02

Wiele korzyści w jednych zajęciach!

Po przez jedne zajęcia Twoje dziecko może wszechstronnie się rozwijać!

Chcesz ułatwić mu start? Nie zwlekaj, pozostały ostatnie miejsca w grupach!

Zajęcia grupowe to nie tylko rozwój wszystkich zmysłów jednocześnie ale również możliwość
wyzwolenia skrępowanej energii na wielu płaszczyznach!

CENNIK USŁUGI

UWAGA:
Dzięki wykupieniu pakietu mają Państwo zagwarantowane miejsce
w każdych zajęciach. Przy wejściach pojedynczych decyduje kolejność zgłoszeń.
Ilość miejsc na zajęciach jest ograniczona.

Logorytmika

pojedyncze wejście
(zajęcia 45 minut, maksymalnie 10 osób)
35 zł

pakiet miesięczny
(4 zajęcia w miesiącu po 45 minut,
maksymalnie 10 osób)
140 zł

Sensoplastyka

pojedyncze wejście
(zajęcia 45 minut, maksymalnie 10 osób)
40 zł

pakiet miesięczny
(4 zajęcia w miesiącu po 45 minut,
maksymalnie 10 osób)
160 zł

Grupowa nauka czytania

pojedyncze wejście
(zajęcia 45 minut + 15 minut omówienie,
maksymalnie 6 osób)
40 zł

pakiet miesięczny
(4 zajęcia w miesiącu po 45 minut + 15 minut omówienie,
maksymalnie 6 osób)
160 zł

Chcesz sprawdzić jak Twoje dziecko poradzi sobie na zajęciach?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
I ZAPISZ JE NA ZAJĘCIA PRÓBNE!

Chcesz sprawdzić jak Twoje dziecko poradzi sobie na zajęciach?

SKONTAKTUJ SIĘ
Z NAMI
I ZAPISZ JE NA ZAJĘCIA PRÓBNE!