Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna

Problemy z mową mogą powodować trudności komunikacyjne dziecka w grupie rówieśniczej, nabywanie kompetencji szkolnych i społecznych oraz budowania pozytywnej samooceny. Zaburzenia mowy utrudniają codzienne funkcjonowanie, a według statystyk w pełni prawidłowo mówi tylko 5 do 10% ludzi. Okazuje się, że u pozostałych osób występują różnego stopnia - zazwyczaj nieznaczne i nawet niezauważalne - zaburzenia mowy.

Krótko o terapii

Terapia logopedyczna jest zalecana dzieciom, które wykazują problemy w prawidłowym posługiwaniu się mową. Specjalista logopeda po przez szereg badań i ćwiczeń pomaga wykryć przyczynę wady wymowy i dostosowuje do niej program terapii. Podczas terapii logopedycznej logopeda stymuluje rozwój mowy, poszerza słownik dziecka oraz podnosi sprawność językową.

Terapia logopedyczna obejmuje:

 • terapię wad wymowy

 • kształtowanie prawidłowej wymowy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

 • usuwanie wad wymowy

 • wyrównanie opóźnień w rozwoju mowy

 • nauczanie mowy która się nie wykształciła

Jak wygląda terapia logopedyczna?

Terapia logopedyczna ma formę atrakcyjnej zabawy, podczas której dziecko czuje się swobodnie, i która ma zachęcić je do ćwiczeń. Specjalista, wprowadza bezpieczną atmosferę oraz zachęca dziecko do realizacji zaplanowanych ćwiczeń terapeutycznych. W razie potrzeby rodzic uczestniczy w zajęciach logopedycznych obserwując działania logopedy. Ułatwia mu to dalszą pracę z dzieckiem w domu.

Każde spotkanie z logopedą kończy się przekazaniem rodzicowi wskazówek i zaleceń do dalszej pracy w domu.

terapia-3

Terapia wad mowy

Terapia obejmuje:

 • sygmatyzm: nieprawidłowa realizacja głosek s, z, c, dz, sz, rz, cz, dż, ś, ź, ć, dź

 • mowa bezdźwięczna, czyli głoski dźwięczne realizowane są jako bezdźwięczne

 • kappacyzm: nieprawidłowa realizacja głoski K

 • gammatyzm: nieprawidłowa realizacja głoski G

 • rotacyzm: nieprawidłowa realizacja głoski R

 • lambdacyzm: nieprawidłowa realizacja głoski L

Opóźniony rozwój mowy objawia się jego brakiem między 2 a 4 rokiem życia. Dziecko z zaburzeniem po ukończeniu 2 roku życia nie łączy dwóch wyrazów w proste zdanie, nie rozwija słownictwa, często porozumiewa się z otoczeniem za pomocą gestów i mimo, że ma dobry słuch i rozumie wszystkie komunikaty - nie potrafi do końca wyartykułować swoich potrzeb. U dziecka z takiego rodzaju zaburzeniem w wieku 3 lat często mowa jest na takim samym poziomie jak u dziecka dwuletniego. Warto zainteresować się wtedy wizytą u specjalisty.

CENNIK USŁUGI

CZAS ZAJĘĆ - to moment bezpośrednio przeznaczony dla dziecka.

CZAS NA OMÓWIENIE - to moment, w którym omawiamy z rodzicami lub opiekunami postępy w terapii, dajemy wskazówki jakie należy wykonywać ćwiczenia w domu, omawiamy dalsze działania i razem je planujemy oraz zadajemy do domu pracę domową, aby efekty naszej wspólnej pracy były szybciej widoczne.

Terapia logopedyczna

zajęcia 25 minut
+ 5 minut omówienie

50 zł

Terapia logopedyczna

zajęcia 55 minut
+ 5 minut omówienie

80 zł

Terapia neurologopedyczna

zajęcia 25 minut
+ 5 minut omówienie

50 zł

Terapia neurologopedyczna

zajęcia 55 minut
+ 5 minut omówienie

80 zł

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat terapii? 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!