Diagnoza SI

Diagnoza SI

Człowiek odbiera świat poprzez zmysły - wszystkie czynności, które wykonujemy, wymagają zaangażowania ze strony układu sensorycznego. Jeżeli w naszym organizmie napływające z zewnątrz informacje są odbierane i przetwarzane poprawnie czyli proces integracji sensorycznej przebiega bez zakłóceń – widzimy świat jako przyjazne środowisko. Kiedy większość świata wokół odbieramy bardzo intensywnie i często nieprzyjemnie - własne ciało buntuje się i nie chce nas słuchać. Możemy wtedy mówić o zaburzeniu procesu integracji sensorycznej.

POCZĄTKI STOSOWANIA METODY SI

Zazwyczaj niepokój rodziców budzą: opóźniony rozwój mowy, nadruchliwość, płaczliwość, problemy ze snem i jedzeniem.  Okres po ukończeniu 1 roku życia jest odpowiedni by ocenić profil funkcjonowania sensorycznego dziecka i ustalić przyczynę problemów w zachowaniu czy rozwoju. Efekty pracy z mniejszymi dziećmi przychodzą dużo szybciej niż u starszych dzieci, więc im szybciej zdiagnozujemy problem, tym szybciej możemy go rozwiązać. 

Przebieg diagnozy

Wywiad z rodzicami

Podczas diagnozy terapeuta SI zadaje rodzicom pytania dotyczące przebiegu ciąży, porodu, rozwoju dziecka, przebytych chorób i innych problemów zdrowotnych.

Warto, by rodzice mieli ze sobą dostępne dokumenty z historią choroby dziecka - opinie innych lekarzy, badania. 

Kwestionariusz

Rodzice zostaną poproszeni o wypełnienie dokumentów i kwestionariusza w celu dopełnienia formalności i aby móc poprowadzić późniejszą dokumentacje terapii.

Próby kliniczne

Dziecko, na prośbę terapeuty wykonuje kilka zadań, które mają na celu wykluczenie lub potwierdzenie występowania odruchów, a także sprawdzenie, jak wygląda jego napięcie mięśniowe, równowaga i koordynacja.

Testy

Wykonuje się je u dziecka od 4 roku życia. Podczas testów bada się m. in. koordynację i płynność ruchową ciała oraz planowanie motoryczne.

W przypadku dzieci poniżej 4 roku życia i tych, wobec których nie można zastosować testów przeprowadza się badanie przy pomocy prób z obserwacji klinicznej.

diagnoza-4-03

Terapia używana jest w pracy z dziećmi:

  • autyzmem;
  • zespołem Aspergera;
  • niepełnosprawnością intelektualną;
  • mózgowym porażeniem dziecięcym;
  • zespołem Downa;
  • innymi sprzężonymi zaburzeniami;
  • grupy ryzyka: wcześniaków, dzieci po uszkodzeniach okołoporodowych.
  • zespołem kruchego chromosomu X;

CENNIK USŁUGI

CZAS ZAJĘĆ - to moment bezpośrednio przeznaczony dla dziecka.

CZAS NA OMÓWIENIE - to moment, w którym omawiamy z rodzicami lub opiekunami postępy w terapii, dajemy wskazówki jakie należy wykonywać ćwiczenia w domu, omawiamy dalsze działania i razem je planujemy oraz zadajemy do domu pracę domową, aby efekty naszej wspólnej pracy były szybciej widoczne.

Diagnoza SI

dla dzieci do 4 roku życia

3 spotkania po 60 minut
z omówieniem,
bez pisemnej opinii SI

240 zł

Diagnoza SI

dla dzieci od 4 roku życia

4 spotkania po 60 minut
z omówieniem,
bez pisemnej opinii SI

280 zł

Diagnoza SI

dla dzieci do 4 roku życia

3 spotkania po 60 minut
z omówieniem,
+ pisemna opinia SI

280 zł

Diagnoza SI

dla dzieci od 4 roku życia

4 spotkania po 60 minut
z omówieniem,
+ pisemna opinia SI

320 zł

Integracja sensoryczna jest jedną z najnowocześniejszych i skutecznych metod stosowanych w terapii dzieci i młodzieży.

Zobacz, jak wygląda terapia!