Diagnoza logopedyczna

Diagnoza logopedyczna

Logopedia zajmuje się kształtowaniem mowy oraz usuwaniem zachodzących w niej wad zarówno u dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. Czynności logopedyczne obejmują diagnozę i terapię zaburzeń mowy.

Ocena logopedyczna (diagnoza) zazwyczaj zaczyna się od przeprowadzenia dokładnego wywiadu z opiekunem dziecka.
Im dziecko jest młodsze tym większą rolę w postawieniu diagnozy odrywa rozmowa, więc warto się do niej przygotować. Przy określaniu poziomu problemu mogą być potrzebne najważniejsze fakty z życia dziecka, rozpoczynając od przebiegu ciąży i porodu, poprzez ocenę dziecka po porodzie i jego dalszy rozwój.

Logopeda może także zapytać o choroby i infekcje, które dotykają aparatu mowy i słuchu.

 

Przed wizytą

Podczas diagnozy niezbędne będzie sprawdzenie artykulacji, czyli tego, które głoski dziecko wymawia poprawnie, a z którymi ma problem. Warto przygotować dziecko przed pierwsza wizyta u specjalisty - wytłumaczyć mu kim jest logopeda i jak wygląda wizyta.

Podczas pierwszej wizyty diagnostycznej ocenia się budowę i sprawność narządu mowy. Język, podniebienie, wędzidełko, zgryz, wargi – wszystko to ma swój udział w prawidłowym wymawianiu głosek, dlatego ocena aparatu artykulacyjnego jest tak ważna.

Przebieg diagnozy

Wywiad z rodzicami

 Wspomaganie w rozwoju wymaga współpracy.

Zanim rozpoczniemy diagnozę dziecka zadamy kilka pytań dotyczących jego rozwoju, problemów z mową i artykulacją.  

Ocena artykulacji i sprawności narządu mowy

Jednym z etapów diagnozy będzie ocena artykulacji, podczas której wykonamy ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia języka, podniebienia miękkiego oraz relaksacyjne. 

Ocena słuchu fonematycznego

Kolejną częścią rozpoznania jest zbadanie słuchy fonemowego.

Słuch fonemowy to nie to samo, co słuch fizyczny. Dziecko może doskonale słyszeć, ale wciąż mieć problemy ze słuchem fonemowym. 

Opracowanie wniosków i opinii

Końcowym etapem diagnozy jest opracowanie planu rozwoju, przedstawienie opinii i rozpoczęcie terapii. 

diagnoza-3-05

Kiedy należy przyjść do logopedy?

W logopedii nie ma ani dolnej i górnej granicy wieku, która określałaby moment idealny rozpoczęcia pracy ze specjalistą.
Im wcześniej postawiona diagnoza, tym szybciej rozwiązany będzie problem i dziecko będzie mogło się prawidłowo rozwijać.

Trzeba pamiętać, że każde dziecko jest inne, a tempo jego rozwoju jest indywidualne i niepowtarzalne. 

Jeśli więc u sześcio- bądź siedmioletniego dziecka zauważymy jakiś problem związany z wypowiadaniem się czy wymową głosek to ostatni dzwonek, by uchronić dziecko przed kłopotami w nauce, jąkaniem, problemami w porozumiewaniu się i artykulacji.

CENNIK USŁUGI

CZAS ZAJĘĆ - to moment bezpośrednio przeznaczony dla dziecka.

CZAS NA OMÓWIENIE - to moment, w którym omawiamy z rodzicami lub opiekunami postępy w terapii, dajemy wskazówki jakie należy wykonywać ćwiczenia w domu, omawiamy dalsze działania i razem je planujemy oraz zadajemy do domu pracę domową, aby efekty naszej wspólnej pracy były szybciej widoczne.

Konsultacja logopedyczna

1 spotkanie 45 minut + 15 minut omówienie

100 zł

Diagnoza logopedyczna

 bez opinii pisemnej logopedycznej

2 spotkania po 50 minut + 20 minut omówienie

180 zł

Diagnoza logopedyczna

z opinią pisemną

2 spotkania po 50 minut + 20 minut omówienie
+ pisemna opinia logopedyczna

230 zł

Nie wiesz czy Twoje dziecko poradzi sobie z nowymi doświadczeniami?

Sprawdź, jak wygląda terapia!