Co dokładnie oznacza Metoda Krakowska®?

Co dokładnie oznacza Metoda Krakowska®?

Metoda Krakowska® to całościowe oddziaływanie na wszystkie sfery poznawcze dziecka. Pobudza, stymuluje rozwój dziecka w celu niwelowania skutków zaburzeń spowodowanych

uszkodzeniami genetycznymi lub okołoporodowymi. Często słyszymy opinię, że Metoda Krakowska® to głównie czytanie. Jest to nieprawda, ponieważ Metoda Krakowska® ma aż 17 elementów i powinny one być stosowane jednocześnie, a nauka czytania to jedynie część metody.

Podstawową zasadą w terapii Metodą Krakowską® (#metodakrakowska) jest użycie języka w interakcji z dzieckiem. Werbalne wypowiedzi terapeuty muszą być dostosowane do możliwości odbioru znaczeń przez dziecko.

Czy jest potrzebna mojemu dziecku?

W Metodzie Krakowskiej® poza nauką systemu językowego i posługiwania się językiem w celu komunikacji pracujemy również nad:

 • rozwojem sprawności motorycznej i manualnej,
 • rozwojem spostrzegawczości wzrokowej,
 • rozwojem percepcji słuchowej,
 • rozwojem zachowań społecznych i relacji,
 • rozwojem zabawy i kształtowania dominacji stronnej.

Metoda Krakowska® może być stosowana u dzieci zagrożonych autyzmem, z zaburzeniami spectrum autyzmu, dzieci zagrożonych dysleksją, dzieci z Zespołem Aspergera czy z Zespołem Downa.

Zatem jak widzimy opinia o tym, że Metoda Krakowska® to głównie czytanie jest mylna. Oto 17 elementów, które powinny być stosowane jednocześnie, poza nauką czytania (#naukaczytania) oczywiście:

 1. Stymulacja słuchowa
 2. Komunikacja ułatwiona – gesty wizualizacyjne i gesty interakcyjne
 3. Manualne Torowanie Głosek
 4. Metoda komunikacyjna 
 5. Programowanie języka
 6. Dziennik wydarzeń
 7. Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®
 8. Terapia funkcji wzrokowych
 9. Stymulacja funkcji motorycznych
 10. Wybór dominującej ręki
 11. Stymulacja lewej półkuli mózgu
 12. Kształtowanie zachowań społecznych
 13. Stymulacja poznania wielozmysłowego – bodźce smakowe
 14. Stymulacja pamięci – pamięć symultaniczna, pamięć sekwencyjna
 15. Ćwiczenia kategoryzacji
 16. Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego
 17. Logoterapia (rozmowy z rodzicami, wyjaśnienie zasad terapii, przekazanie programu i umożliwienie Rodzicom oglądania prowadzonych zajęć z dzieckiem)

Sami widzicie, że Metoda Krakowska® wspomaga wszystkie funkcje poznawcze, a co za tym idzie poza rozwojem mowy – wspomaga rozwój ogólny dziecka. Więc tak jest potrzebna Twojemu dziecku, jeśli widzisz, że nie radzi sobie z pewnymi umiejętnościami.

powrót do BLOGA